Generated button preview goes here


Kurzovni listky
 

Termíny školních prázdnin

___________________________________
 

DOVOLENÁ V ČESKO-SLOVENSKU + MAĎARSKÉ TERMÁLY

 

___________________________________

 

Čaj Biogena  *  Káva Moak

Na naší provozovně také zakoupíte kvalitní čaje Biogena za internetové ceny
Fantastic Tea Borůvka & Rakytník 20x2,5ghttp://www.biogena.cz/foto/f3/58j4wa16___________________________________

 

Jizerské hory Smržovka 2-8 os

Kód: JH501 .. Relax penzion - Smržovka 2-8 osob

___________________________________

 

Střední Morava Hranice-Drahotuše2-10os

chata - Moravská brána, u Jantarové cyklostesky - Hranice IV-Drahotuše 4 - 10 osob

___________________________________


Jižní Morava Dyje u Znojma 23-26os

cyklopenzion - Dyje u Znojma 23-26 osob

___________________________________
 

Jiřní Morava Podkopná Lhota 5-7os
Prázdninový dům - Podkopná Lhota 5-7 osob

___________________________________

Jižní Morava Trnava u Zlína 14-18os

___________________________________

Jižní Morava Podkopná Lhota 10-16os

Aparmánový dům - Podkopná Lhota 10-16 osob

___________________________________


Jeseníky Ludvíkov pod Pradědem 20os


___________________________________
 

Beskydy Dolní Bečva 6-7 osob

titul

___________________________________

Krkonoše Dolní Dvůr 1 - 12 osob
http://www.chata-na-strani.webnode.cz
___________________________________


Krkonoše Horní Lánov 8-14 osob
http://www.chatalanov.cz
___________________________________
 

Český ráj Klokočí  30 osob
http://www.uhousenky.cz

___________________________________

Orlické hory Nekoř 5 osob
http://www.chalupanacernehore.cz

___________________________________

Krkonoše Horní Branná 16-20 osob
http://www.hosttravel.cz

___________________________________
 

 

      VÍKENDY PRO ŽENY

chata - Horní Lánov - Dolní Dvůr

   s profesionální vizážistkou
     a filmovou maskérkou

___________________________________

 

       DALŠÍ NABÍDKA

 

 

Hotel Bukovanský mlýn

Obchodní podmínky

Na stránkách www.chalupychaty.eu si můžete vybrat ubytování přímo u majitele objektu

 

  • podle oblasti, kterou chcete navštívit

 

  • objekty si můžete seřadit podle počtu osob

 

  • objekty si můžete seřadit podle počtu ložnic

 

 

 

Dále Vám rádi pobyt zprostředkujeme a poté vstupují v platnost Všeobecné podmínky:

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

1. Jak objednat
 
  • on-line stisknutím tlačítka "objednat" přímo u vybraného termínu objektu a vyplněním objednávkového formuláře
  • napsáním emailu na adresu info@chalupychaty.eu
  • telefonicky na č. 606 845 274
  • faxem na č. 326 906 959
  • osobně v CA HostTravel, Brandýs n.L., Pražská 193/43 (nad žel.přejezdem)

 

Na našich stránkách naleznete pronájem chat a chalup, apartmánů,  pobyty v penzionech a hotelích v tuzemsku a zahraniční zájezdy našich smluvních partnerů a také přímé kontakty na ubytovací kapacity v ČR, kde Vám sdělí ubytovací podmínky.


2. Smluvní vztah

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen zákazníkem) a cestovní agenturou (dále jen CA) se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku. Smluvní vztah vzniká na základě  vyplněného a zákazníkem podepsaného formuláře "Závazná rezervace" nebo "Smlouva" (dále jen rezervační formulář)  potvrzeného CA, nebo dnem přípisu platby na účet CA.  Podpisem rezervačního formuláře  zákazník potvrzuje, že se seznámil s popisem objektu, se základními informacemi a souhlasí se všeobecnými podmínkami pobytu a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob odpovídá zákazník, který rezervační formulář podepsal. Zákazníkem může být pouze osoba starší 18 let.


3. Potvrzení rezervace a úhrada pobytu

CA zákazníkem vybraný termín a cenu ověří a pokud je poptávaný termín volný, CA vystaví rezervační formulář a pošle ji emailem nebo poštou zákazníkovi spolu s vyčíslením zálohy 40 - 70% na pobyt. Zákazník potvrdí přijetí a je povinnen dodržet datum splatnoti uvedeného na rezervačním formuláři, jinak tato rezervace propadá a je nabídnuta dalšímu zájemci.  Doplatek ceny je splatný  u pobytu v  chatách a chalupách 1. den nátupu  přímo na místě, u pobytu se snídaní, v penzionech a hotelích bude zákazník  vyzván CA k doplatku 45 dní před začátkem pobytu. Při objednání v kratší době než 45 dní před začátkem pobytu platí zákazník 100% ceny pobytu.

4. Cena pobytu

Ceny uvedené v katalogu na webu zahrnují ubytování.  Další poplatky, např. za domácí zvíře, poskytnutí povlečení, rekreační a lázeňské poplatky obci, se platí na místě pobytu a je uvedena v popisu objektu. V některých objektech není součástí ceny pobytu spotřeba energie a vody, tato skutečnost je rovněž uvedena v popisu konkrétního objektu. V objektech se také vybírá vratná kauce 1000 - 3000 Kč - záloha na případné poškození objektu nebo jeho zařízení. Tato záloha je při ukončení pobytu vrácena (v případě poškození majetku po odečtení úhrady za škody).

5. Ubytovací poukaz

Po zaplacení zálohy nebo celkové ceny za pobyt  zašle cestovní agentura zákazníkovi ubytovací poukaz. Ubytovací poukaz předloží zákazník pronajímateli v den nástupu.

6. Práva klienta

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy, odstoupení musí písemně oznámit cestovní agentuře. Smluvní vztah zaniká k datu doručení tohoto písemného oznámení na adresu CA. Pokud je smluvní vztah ukončen déle než 45 dní před zahájením pobytu, účtuje cestovní agentura stornopoplatek za rezervaci ve výši 20% z celkové ceny pobytu. Od 45. dne před nástupem, vstupují v platnost níže uvedené stornovací podmínky. Stornopoplatky se neúčtují v případě, že si zákazník zajistí za sebe odpovídající náhradu.

Cestovní agentura má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné pobyt zajistit. V tomto případě cestovní agentura najde ubytování v jiném adekvátním objektu. Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená cena pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.

7. Stornovací podmínky

Pokud zruší zákazník závazně objednaný pobyt do 15. dne před zahájením pobytu účtuje cestovní agentura 30% z ceny pobytu. Pokud zákazník zruší závazně objednaný pobyt v době kratší než 14 dní před nástupem, účtuje cestovní agentura stornopoplatky ve výši 100% ceny pobytu. Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo CA odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Dále se stornovací podmínky řídí podle zákazníkem obdržených Všeobecných podmínek.

8. Ubytovací pokyny

Začátek pobytu je, pokud není dohodnuto jinak, v sobotu mezi 14. - 16. hod. Časový interval je nutné dodržet, jinak nelze zaručit řádné předání objektu a vstupují v platnost stornovací podmínky. Při předávání objektu zákazníkovi má pronajímatel právo požadovat kauci ve výši 1000 - 3000 Kč.  Během užívání objektu je nutné dodržovat "domovní řád", který si stanovuje pronajímatel objektu. Obecně platí tyto zásady: šetřit vodou a energiemi nestěhovat nábytek objekt zamykat řádně pečovat o svěřený majetek udržovat pořádek. Konec pobytu obvykle v sobotu od 8 do 10 hodin, pokud není dohodnuto jinak.

9.Povinnosti klienta

Dodržet maximální počet osob. Při neohlášeném příjezdu vyššího počtu osob je majitel objektu oprávněn požadovat doplatek nebo pobyt bez náhrady stornovat. Dále se důkladně seznámit se stavem objektu při nástupu - na dodatečné reklamace nebude brán zřetel /s výjimkou vad skrytých/.

10. Reklamace

U cestovní agentury má klient právo reklamovat pouze zprostředkování služeb.

Zákazník má právo na reklamaci u pronajímatele v případě zjištění nedostatků. Předmětem reklamace může být pouze nefunkčnost zařízení, podstatné technické závady či výrazná a podstatná odlišnost popisu objektu. Zákazník je povinnen zjištění nedostatků ihned nahlásit pronajímateli, který má povinnost bez zbytečného odkladu zjednat nápravu. Zejména u nabídky chat a chalup předmětem reklamace nemůže být např. starší vybavení, drobné poškození nábytku, malé prostory v místnostech, 1 sociální zařízení pro více osob, strmé schodiště apod., tedy zejména záležitosti stavebně – technického řešení objektů, které jsou v dispozici jednotlivých ubytovatelů a v některých případech nejsou v souladu s normami platnými pro ubytovací služby. Nabídka chat a chalup je specifickým produktem cestovního ruchu a objekty jsou ve velmi rozdílných kvalitách.

11. Pojištění

Ceny pobytů nezahrnují pojištění, CA doporučuje sjednat úrazové pojištění pro cesty a pobyt a pojištění stornopoplatků.

12. Závěrečná ustanovení

Zákazník zaplacením zálohy na pobyt potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CA HostTravel
fax: +420 326 906 959
mob: +420 606 845 274
e-mail: info@chalupychaty.eu
www.chalupychaty.eu
TOPlist